Seminarzyści Wyższego Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego w Częstochowie

w roku akademickim 2023/2024 

Rok I
Archidiecezja Częstochowska – 7
Diecezja Sosnowiecka – 0

Rok II
Archidiecezja Częstochowska – 6
Diecezja Sosnowiecka – 3

Rok III
Archidiecezja Częstochowska – 3
Diecezja Sosnowiecka – 2

Rok IV
Archidiecezja Częstochowska – 3
Diecezja Sosnowiecka – 1

Rok V
Archidiecezja Częstochowska – 3
Diecezja Sosnowiecka – 4

 Rok VI
Archidiecezja Częstochowska –
Diecezja Sosnowiecka –

Całość
Łącznie: 32
Archidiecezja Częstochowska – 22
Diecezja Sosnowiecka – 10