Seminarzyści Wyższego Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego w Częstochowie

w roku akademickim 2022/2023

 

Rok I

Archidiecezja Częstochowska – 7

Diecezja Sosnowiecka – 3

 

Rok II

Archidiecezja Częstochowska – 3

Diecezja Sosnowiecka – 2


Rok III

Archidiecezja Częstochowska – 4

Diecezja Sosnowiecka – 1

 

Rok IV 

Archidiecezja Częstochowska – 2

Diecezja Sosnowiecka – 3

 

Rok V

Archidiecezja Częstochowska – 3

Diecezja Sosnowiecka – 1

 

 Rok VI

Archidiecezja Częstochowska – 5

Diecezja Sosnowiecka – 4


Całość
Łącznie: 38
Archidiecezja Częstochowska – 24
Diecezja Sosnowiecka – 14