Seminarzyści Wyższego Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego w Częstochowie

w roku akademickim 2023/2024

 

Rok I

Archidiecezja Częstochowska – 7

Diecezja Sosnowiecka – 0

 

Rok II

Archidiecezja Częstochowska – 6

Diecezja Sosnowiecka – 3

Rok III

Archidiecezja Częstochowska – 3

Diecezja Sosnowiecka – 2

 

Rok IV 

Archidiecezja Częstochowska – 3

Diecezja Sosnowiecka – 1

 

Rok V

Archidiecezja Częstochowska – 3

Diecezja Sosnowiecka – 4

 

 Rok VI

Archidiecezja Częstochowska – 3

Diecezja Sosnowiecka – 1

Całość
Łącznie: 36
Archidiecezja Częstochowska – 25
Diecezja Sosnowiecka – 11