Biblioteka Wyższego Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego w Częstochowie obejmuje bogaty księgozbiór o tematyce teologicznej, filozoficznej, psychologicznej, społecznej oraz z zakresu duchowości chrześcijańskiej.

Z biblioteki korzystają profesorowie, wykładowcy, formatorzy, księża, seminarzyści, studenci Wyższego Instytutu Teologicznego oraz studenci innych uczelni miasta Częstochowy.

Znaczna część obecnego księgozbioru pochodzi od ofiarodawców, głównie księży biskupów i profesorów. Wiele książek biblioteka otrzymała po zmarłych prezbiterach. Wszyscy ofiarodawcy wspierający bibliotekę materialnie i ofiarujący książki, wpisani są do Księgi Mecenasów Biblioteki.

Katalog można skonsultować pod adresem: KATALOG FIDES

Biblioteka oraz czytelnia czynne są od poniedziałku do soboty w godzinach od 9.00 do 16.45 (oprócz świąt kościelnych).  W czwartki od 9.00 do 16.00

Kontakt: bibliotekawsd.czestochowa@gmail.com

Dyrektor Biblioteki: ks. dr Kamil Zadrożny