Adres

Wyższe Międzydiecezjalne
Seminarium Duchowne

ul. Świętej Barbary 41
42-226 Częstochowa

Konto bankowe

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Konto Grona Przyjaciół kleryków
Diecezji Sosnowieckiej:
89 1020 2892 0000 5602 0165 1439
Kontakt

tel. 34 365 12 15

e-mail:
wmsd.czestochowa@gmail.com
seminarium@diecezja.sosnowiec.pl