Ks. dr Krzysztof BEŁKOT – liturgika.

Ks. dr Krzysztof BENDKOWSKI – teologia moralna

Ks. dr Jerzy BIELECKI – teologia dogmatyczna. 

Ks. mgr Bogdan BLAJER – historia sztuki, konserwacja zabytków. 

Ks. dr Michał BORDA – katechetyka, ćwiczenia z katechetyki, praktyki katechetyczne. 

Ks. dr hab. Roman CEGLAREK – katechetyka, ćwiczenia z katechetyki, praktyki katechetyczne.

Ks. mgr Michał CICHOŃ – język grecki. 

Ks. mgr Marek CISOWSKI – muzyka kościelna, chór seminaryjny. 

Ks. dr Krzysztof DZIUB – prawo kanoniczne. 

Ks. dr Adam FOGELMAN  – historia filozofii, teoria poznania, filozofia Boga.

Ks. dr Jarosław GRABOWSKI – ekumenizm, edukacja medialna, synteza teologii.

P. mgr Janusz HASZCZ – wychowanie fizyczne. 

Ks. dr Jacek KAPUŚCIŃSKI  historia Kościoła. 

Ks. dr Tomasz KNOP – teologia duchowości. 

Ks. dr Jan KOCLĘGA – teologia dogmatyczna. 

Ks. dr Stanisław KOŁAKOWSKI – teologia i hermeneutyka biblijna, egzegeza Starego Testamentu.

Ks. mgr lic. Grzegorz KOSS – bioetyka, medycyna pastoralna

Ks. dr Włodzimierz KOWALIK – teologia dogmatyczna. 

Ks. dr Bernard KOZŁOWSKI – teologia duchowości. 

Ks. mgr lic. Paweł KRAWCZYK – praecepta urbanitatis.

Ks. dr Andrzej KULIBERDA – teologia pastoralna. 

Ks. dr Łukasz LASKOWSKI – egzegeza Starego Testamentu, teologia biblijna, język hebrajski, język łaciński. 

Ks. dr Remigiusz LOTA – homiletyka, literatura i kod kulturowy.

Ks. dr hab. Paweł MACIASZEK – liturgika. 

P. mgr Jolanta MACHURA – język angielski.

Ks. dr Jacek MARCINIEC – logika, metodologia nauk.

S. mgr lic. Victoria NAKONIECZNA – psychologia.

Ks. dr Robert NEMŚ – wstęp do Pisma Świętego, egzegeza Nowego Testamentu. 

Ks. dr Karol NĘDZA – duszpasterstwo rodzin.

Ks. dr Grzegorz NOSZCZYK – katolicka nauka społeczna.

Ks. prof. dr hab. Jan ORZESZYNA – teologia moralna.

Ks. dr Michał PABIAŃCZYK – misjologia, wprowadzenie do teologii duchowości.

Ks. dr Rafał PIETRUSZKA – praktyka psychologiczno - pedagogiczna.

Ks. dr hab. Ryszard SELEJDAK – teologia dogmatyczna.

Ks. dr Włodzimierz SKOCZNY – filozofia przyrody i przyrodoznawstwa.

Ks. dr Tomasz SMALCERZ – prawo kanoniczne.

Ks. dr hab. Paweł SOBIERAJSKI – pedagogika.

Ks. dr Paweł SOBUŚ  teologia moralna. 

Ks. dr Grzegorz SZUMERA – wstęp do filozofii, metafizyka, filozofia kultury, sztuki i techniki, filozofia społeczna i polityczna

Ks. prof. Kazimierz SZYMONIK– muzyka kościelna, śpiew wspólny.

Ks. dr hab. Marian SZYMONIK– etyka, filozofia człowieka, filozofia religii, metodyka uczenia się i pracy z tekstem, proseminarium, filozoficzno - światopoglądowe konteksty współczesnej ewangelizacji

P. mgr Domenico TAGLIENTE – język włoski. 

Ks. dr Mariusz TERKA – patrologia. 

Ks. dr hab. Paweł WOLNICKI – historia i tradycje Kościoła Częstochowskiego i Sosnowieckiego.

Ks. dr Zdzisław WÓJCIK – psychologia ogólna.

Ks. dr Kamil ZADROŻNY – wprowadzenie do KKK, wstęp do teologii, teologia dogmatyczna

Ks. dr hab. Sławomir ZIELIŃSKI  religiologia, teologia fundamentalna.