Można znaleźć tutaj najważniejsze dokumenty dotyczące formacji w Wyższym Międzydiecezjalnym Seminarium Duchownym w Częstochowie. Należą do nich:

  • Statut Wyższego Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego w Częstochowie 
  • Program formacyjny i wychowawczy
  • Regulamin życia seminaryjnego

Służą one w celu uporządkowania kwestii prawnych, a także innych dotyczących całej formacji do kapłaństwa oraz codziennego życia seminarzystów.

Pliki do pobrania:

Statut Wyższego Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego w Częstochowie 

 

Program formacyjny Wyższego Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego w Częstochowie

 

Regulamin Wyższego Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego w Częstochowie