Czekamy na Ciebie!

Jeśli już rozeznałeś i podjąłeś osobistą decyzję wstąpienia do seminarium, wykonaj 4 kroki potrzebne do tego, aby oficjalnie zostać przyjętym w poczet seminarzystów:

Krok 1.

Należy zebrać wszystkie potrzebne i dostępne w danej chwili dokumenty w jednej teczce. Świadectwo maturalne możesz dowieźć dopiero po jego otrzymaniu. Teczkę z dokumentami dostarcza się osobiście do seminarium. Dokumentów nie wysyłamy pocztą. W seminarium nie ma też rekrutacji kandydatów przez Internet. 

Krok 2.

Należy umówić się na wstępną, indywidualną rozmowę w seminarium. Właściwie każdego dnia jest możliwość takiej rozmowy z którymś z seminaryjnych wychowawców. Najlepiej jednak umówić się telefonicznie na spotkanie:

Numer telefonu do seminarium: (34) 365 12 15;

Numer telefonu do księdza rektora:  +48 726 841 891;

e-mail: wmsd.czestochowa@gmail.com

Krok 3.

Należy stawić się osobiście na umówione spotkanie w seminarium. Podczas tego spotkania ksiądz wychowawca sprawdza zgodność dokumentów z formalnymi wymogami, przeprowadza krótką rozmowę o powołaniu, życiu duchowym i osobistym kandydata, i po wstępnej akceptacji zaprasza na najbliższą turę egzaminu wstępnego do seminarium. 

Krok 4.

Egzamin wstępny w seminarium, przy ul. św. Barbary 41 (1. termin  – 8 lipca 2023; 2. termin – 9 września 2023). Przez pierwsze 45 minut jest do napisania małe wypracowanie na jeden z pięciu tematów. Tematy dotyczą ogólnej wiedzy i kultury religijnej. Następnie kandydaci piszą test z wiedzy religijnej w zakresie YouCat – Katechizmu dla młodych. Trzecią część egzaminu stanowi indywidualna rozmowa z księdzem rektorem, w czasie której kandydat jest informowany o decyzji w sprawie przyjęcia do seminarium.

WARUNKI PRZYJĘCIA DO SEMINARIUM

       Wymagane dokumenty przy przyjęciu do WSD

Maturzyści, studenci, absolwenci studiów pomaturalnych lub wyższych uczelni, pragnący w roku akademickim 2023/2024 podjąć studia i formację do kapłaństwa, oczekiwani są w gmachu Wyższego Seminarium Duchownego przy ul. Św. Barbary 41 w Częstochowie z następującymi dokumentami:
– prośba do Rektora WSD o przyjęcie z podaniem motywów swojej decyzji
– własnoręcznie napisany życiorys
– świadectwo chrztu i bierzmowania
– pełny odpis aktu urodzenia (można dostarczyć w późniejszym terminie)
– świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej
– świadectwo dojrzałości w oryginale (można dostarczyć w późniejszym terminie); dyplom ukończenia katechizacji w szkole ponadpodstawowej (jeśli nie ma oceny na świadectwie)
– opinia proboszcza
– opinia katechety
– świadectwo lekarza rodzinnego o stanie zdrowia (załączając ewentualną dokumentację dotyczącą chorób, przebytych operacji i terapii)
– zaświadczenie o niekaralności (można dostarczyć w późniejszym terminie)
– dwie fotografie legitymacyjne (w stroju wizytowym, en face); wersja elektroniczna (rozdzielczość zdjęcia 500×625)

       Egzamin wstępny

Odbywa się w gmachu Seminarium (ul. św. Barbary 41 w Częstochowie) w dwóch terminach:

1. 13.07.2024
2. 14.09.2024

       Kryteria rekrutacji

– Egzamin pisemny: język polski (wypracowanie na wybrany z pięciu podanych na egzaminie tematów z zakresu ogólnej wiedzy i kultury religijnej)
– Test pisemny z zakresu Youcat. Katechizm dla młodych
– Rozmowa kwalifikacyjna

       Zalecana literatura przygotowawcza

– Youcat. Katechizm dla młodych