Neoprezbiterzy 2023 

Święcenia kapłańskie są zaplanowane na 27 maja 2023 równolegle w Bazylice Archikatedralnej Świętej Rodziny w Częstochowie (dla Archidiecezji Częstochowskiej)
i Bazylice Katedralnej Wniebowzięcia NMP w Sosnowcu (dla Diecezji Sosnowieckiej).