Kalendarium Wyższego Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego w Częstochowie

Semestr letni 2022/2023

20 II – Początek zajęć II semestr
21 II – Egzamin „ex universa”
22 II – Środa Popielcowa. Do południa wykłady, wieczorem Msza św. w archikatedrze i rozpoczęcie rekolekcji wielkopostnych
22 II – 25 II – Rekolekcje wielkopostne
25 II – Msza św. z ustanowieniem lektorów i akolitów
25 II – 14 V – Praktyki duszpasterskie diakonów częstochowskich
3-5 III – Rekolekcje powołaniowe
27 II – 11 III – Sesja poprawkowa
20 III – Uroczystość św. Józefa
25 III – Uroczystość Zwiastowania NMP. Msza święta w Archikatedrze o godz. 18.00
2 IV – Niedziela Palmowa
5 IV – Po wykładach udział w liturgii w katedrach w diecezjach
6-8 IV – Triduum Paschalne
9 IV – Niedziela Zmartwychwstania
9-16 IV – Przerwa świąteczna. Powrót do Seminarium po Niedzieli powołań 16 IV do godz. 21.30
16 IV – Niedziela powołań dla archidiecezji częstochowskiej i dla diecezji sosnowieckiej
17-21 IV – Praktyki katechetyczne roku IV i V
22 IV – Dzień „otwartych drzwi”
27 IV – Ostatnie zajęcia dydaktyczne dla diakonów; wpisy do indeksów; zamknięcie semestru dla VI roku
29 IV – Dzień skupienia dla seminarzystów
30 IV – Dzień skupienia dla rodziców
1-2 V – Dni rektorskie
3 V – Uroczystość NMP Królowej Polski na Jasnej Górze
7 V – Niedziela powołań dla diecezji sosnowieckiej
9 V – Egzaminy magisterskie w siedzibie Akademii Katolickiej w Warszawie
13-19 V – Rekolekcje przed święceniami diakonatu
14 V – Spotkanie z Gronem Przyjaciół Kleryków Diecezji Sosnowieckiej
20 V – Święcenia diakonatu
20 V – 26 V – Rekolekcje przed święceniami prezbiteratu
21 V – Niedziela powołań dla archidiecezji częstochowskiej i dla diecezji sosnowieckiej
27 V – Święcenia prezbiteratu
28 V – Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Prymicje w parafiach neoprezbiterów
1 VI – Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana. Odpust seminaryjny. Dzień wolny od zajęć.
1-2 VI – Nabożeństwo Czterdziestogodzinne
3 VI – Dzień skupienia dla seminarzystów
8 VI – Boże Ciało. Udział Seminarium i neoprezbiterów w procesji eucharystycznej
10 VI – Początek letniej sesji egzaminacyjnej
23 VI – Zakończenie letniej sesji egzaminacyjnej
24 VI – Wyjazd alumnów na wakacje
8 VII – Egzaminy wstępne (I termin)
9 IX – Egzaminy wstępne (II termin)
11 IX – Spotkanie wykładowców WMSD
20 IX – Przyjazd seminarzystów I roku do godziny 16.00
22 IX – Zakończenie letniej sesji poprawkowej
22 IX – Przyjazd seminarzystów II-VI roku po wakacjach do godziny 16.00.
23 IX – Pielgrzymka kapłanów archidiecezji częstochowskiej na Jasną Górę i imieniny Księdza Arcybiskupa Wacława Depo
24-28 IX – Rekolekcje na początek roku akademickiego
29 IX – Sprzątanie generalne
2 X – Początek zajęć dydaktycznych I semestru
7 X – Inauguracja roku akademickiego 2023/2024