Kalendarium Wyższego Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego w Częstochowie

Semestr zimowy 2023/2024

20 IX – Przyjazd alumnów roku I do godz. 16.00
22 IX – Przyjazd alumnów od roku II do VI do godz. 16.00
23 IX – Pielgrzymka kapłanów archidiecezji częstochowskiej na Jasną Górę i imieniny J.E. Ks. Arcybiskupa Wacława Depo
24-28 IX – Rekolekcje na początek roku akademickiego
2 X – Rozpoczęcie zajęć dydaktycznych
7 X – Uroczysta inauguracja nowego roku akademickiego. 15 rocznica śmierci Księdza Biskupa Adama Śmigielskiego
9 X – Dzień rektorski – inauguracja roku akademickiego w Akademii Katolickiej w Warszawie
11 X – Czuwanie modlitewne wspólnoty seminaryjnej przed cudownym Obrazem Matki Bożej na Jasnej Górze
15 X – Niedziela powołań dla seminarzystów sosnowieckich
19 X – Otwarcie wystawy „Duchowni katoliccy Kraju Warty w niemieckich obozach: Konstantynowie Łódzkim o DL Dachau”
21 X – Konferencja naukowa Św. Jan Paweł II – świadek wiary i nauczyciel narodu
22 X – Niedziela powołań dla wszystkich
29 X – Uroczystość rocznicy poświęcenia bazyliki metropolitalnej
31 X – Wyjazd na uroczystość Wszystkich Świętych
2 XI – Powrót do seminarium do godz. 16.00. O godz. 18.00 Msza św. w archikatedrze
5 XI – Dzień skupienia seminarzystów
11 XI – Narodowe Święto Niepodległości. Udział we Mszy św. za Ojczyznę
12 XI – Niedziela powołań dla wszystkich
17-18 XI – XXV Mistrzostwa Polski Wyższych Seminariów Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych w Tenisie Stołowym
26 XI – Uroczystość Chrystusa Króla. Niedziela powołań dla seminarzystów sosnowieckich
8 XII – Dzień skupienia seminarzystów. Obłóczyny roku III. Wieczorem Akatyst
12 XII – II rocznica śmierci Księdza Arcybiskupa Stanisława Nowaka i wspomnienie Jego Poprzedników
20 XIIAdmissio do diakonatu i prezbiteratu seminarzystów roku III-V. Wigilia seminaryjna
21 XII – Wyjazd seminarzystów na święta Bożego Narodzenia (po śniadaniu)
1 I – Powrót do seminarium (do godz. 21.00)
7 I – Niedziela powołań dla seminarzystów sosnowieckich
12-13 I – Mistrzostwa Polski Wyższych Seminariów Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych w Piłkę Nożną
14 I – Dzień skupienia seminarzystów
19 I – Koniec zajęć I semestru
20 I – 3 II – Sesja egzaminacyjna
12-23 II – Sesja poprawkowa
28 I – Wspomnienie św. Tomasza z Akwinu
2 II – Dzień życia konsekrowanego. Msza święta w Archikatedrze o godz. 18.00
3-14 II – Ferie zimowe. Powrót 14 II do godz. 12.00. Wieczorem Msza św. w archikatedrze (Środa Popielcowa) i rozpoczęcie rekolekcji wielkopostnych
9-10 II – Ogólnopolskie Sympozjum Mariologiczne przed Nawiedzeniem Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w Archidiecezji Częstochowskiej

Semestr letni 2023/2024

14 II – Powrót seminarzystów z ferii do godziny 12.00. Wieczorem Msza św. w archikatedrze (Środa Popielcowa) i rozpoczęcie rekolekcji wielkopostnych
14-17 II – Rekolekcje wielkopostne
17 II – Akolitat i lektorat
18 II – 18 V – praktyki duszpasterskie diakonów częstochowskich
19 II – Rozpoczęcie zajęć II semestru
23 II – Koniec sesji poprawkowej
23-25 II – Rekolekcje powołaniowe w Seminarium
26 II – Egzamin „ex universa theologia”
19 III – Odpust św. Józefa
27-31 III – Udział w Triduum Paschalnym
27 III – Wyjazd seminarzystów sosnowieckich na Triduum Paschalne po obiedzie
31 III – 6 IV – Przerwa świąteczna
6 IV – Udział w rozpoczęciu Nawiedzenia Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej w archidiecezji częstochowskiej
7 IV – Niedziela powołań dla archidiecezji częstochowskiej i dla diecezji sosnowieckiej. Powrót do Seminarium do 21.00
8-12 IV – Praktyki katechetyczne seminarzystów roku IV i V
13 IV – Dzień „otwartych drzwi”
13-14 IV – Dzień skupienia dla seminarzystów
26 IV – Ostatnie zajęcia dydaktyczne dla diakonów; zamknięcie semestru dla VI roku (wpisy do indeksów do 19 IV)
27 IV – Grono Przyjaciół Wyższego Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego w Częstochowie
28 IV – Niedziela powołań dla diecezji sosnowieckiej
1-2 V – Dni rektorskie
3 V – Uroczystość NMP Królowej Polski na Jasnej Górze
4 V – Dzień skupienia dla rodziców seminarzystów
4-10 V – Rekolekcje przed święceniami diakonatu
7 V – Egzaminy magisterskie w siedzibie Akademii Katolickiej w Warszawie
11 V – Święcenia diakonatu
12 V – Niedziela powołań dla archidiecezji częstochowskiej i dla diecezji sosnowieckiej
11-17 V – Rekolekcje przed święceniami prezbiteratu dla diakona sosnowieckiego
18 V – Święcenia prezbiteratu dla diakona sosnowieckiego
23 V – Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana. Odpust seminaryjny. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
25-26 V – Dzień skupienia dla seminarzystów. Nabożeństwo Czterdziestogodzinne
30 V – Boże Ciało. Udział Seminarium w procesji eucharystycznej
2 VI – Niedziela powołań dla diecezji sosnowieckiej
1-7 VI – Rekolekcje przed święceniami prezbiteratu dla diakonów częstochowskich
8 VI – Święcenia prezbiteratu dla diakonów częstochowskich
7 VI – Koniec zajęć II semestru
10-22 VI – Sesja egzaminacyjna
15 VI – Udział w XXV rocznicy wizyty św. Jana Pawła II w Sosnowcu
15-16 VI – Dzień skupienia dla seminarzystów
22 VI – Wyjazd seminarzystów na wakacje
13 VII – Egzaminy wstępne (I termin)
14 IX – Egzaminy wstępne (II termin)
19 IX – Przyjazd seminarzystów I roku do godziny 16.00
21 IX – Spotkanie wykładowców WMSD
21 IX – Zakończenie letniej sesji poprawkowej
21 IX – Przyjazd seminarzystów II-VI roku po wakacjach do godziny 16.00.
22-26 IX – Rekolekcje na początek roku akademickiego
27 IX – Sprzątanie generalne
28 IX – Pielgrzymka kapłanów archidiecezji częstochowskiej na Jasną Górę i imieniny Księdza Arcybiskupa Wacława Depo
30 X – Początek zajęć dydaktycznych I semestru
5 X – Inauguracja roku akademickiego 2024/2025