Kalendarium Wyższego Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego w Częstochowie

Semestr zimowy 2022/2023

21 IX – Przyjazd alumnów roku I do 16.00
23 IX – Zakończenie letniej sesji poprawkowej
23 IX – Przyjazd alumnów od roku II do VI do godz. 16.00
24 IX – Pielgrzymka kapłanów archidiecezji częstochowskiej na Jasną Górę i imieniny J.E. Ks. Arcybiskupa Wacława Depo
25 – 29 IX – Rekolekcje na początek roku akademickiego
30 IX – Sprzątanie Seminarium
1 X – Uroczysta inauguracja nowego roku akademickiego
3 X – Rozpoczęcie zajęć dydaktycznych
7 X – XIV rocznica śmierci J.E. Ks. Bpa Adama Śmigielskiego SDB
16 X – Niedziela powołań
29 X – Uroczystość rocznicy poświęcenia bazyliki metropolitalnej. Wyjazd na uroczystość Wszystkich Świętych
2 XI – Powrót do seminarium do godz. 16.00. O godz. 18.00 Msza św. w archikatedrze
5/6 XI – Dzień skupienia alumnów
11 XI – Narodowe Święto Niepodległości. Udział we Mszy św. za Ojczyznę
13 XI – Niedziela powołań
20 XI – Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata
7/8 XII – Dzień skupienia alumnów. Obłóczyny roku III. Akatyst
12 XII – I rocznica śmierci Księdza Arcybiskupa Stanisława Nowaka
21 XII – Admissio do diakonatu i prezbiteratu alumnów roku V. Wigilia seminaryjna
22 XII – Wyjazd alumnów na święta Bożego Narodzenia (po śniadaniu)
8 I – Powrót do seminarium (do 21.00)
14/15 I – Dzień skupienia alumnów
27 I – Zakończenie zajęć I semestru
28 I – 11 II – Zimowa sesja egzaminacyjna
28 I – Wspomnienie św. Tomasza z Akwinu
2 II – Dzień życia konsekrowanego. Msza święta w Archikatedrze o godz. 18.00
11 II – 19 II – Przerwa międzysemestralna
19 II – Powrót alumnów do seminarium do godz. 21.00

Semestr letni 2022/2023

20 II – Początek zajęć II semestr
21 II – Egzamin „ex universa”
22 II – Środa Popielcowa. Do południa wykłady, wieczorem Msza św. w archikatedrze i rozpoczęcie rekolekcji wielkopostnych
22 II – 25 II – Rekolekcje wielkopostne
25 II – Msza św. z ustanowieniem lektorów i akolitów
25 II – 14 V – Praktyki duszpasterskie diakonów częstochowskich
3-5 III – Rekolekcje powołaniowe
27 II – 11 III – Sesja poprawkowa
20 III – Uroczystość św. Józefa
25 III – Uroczystość Zwiastowania NMP. Msza święta w Archikatedrze o godz. 18.00
2 IV – Niedziela Palmowa
5 IV – Po wykładach udział w liturgii w katedrach w diecezjach
6-8 IV – Triduum Paschalne
9 IV – Niedziela Zmartwychwstania
9-16 IV – Przerwa świąteczna. Powrót do Seminarium po Niedzieli powołań 16 IV do godz. 21.30
16 IV – Niedziela powołań dla archidiecezji częstochowskiej i dla diecezji sosnowieckiej
17-21 IV – Praktyki katechetyczne roku IV i V
22 IV – Dzień „otwartych drzwi”
27 IV – Ostatnie zajęcia dydaktyczne dla diakonów; wpisy do indeksów; zamknięcie semestru dla VI roku
29 IV – Dzień skupienia dla seminarzystów
30 IV – Dzień skupienia dla rodziców
1-2 V – Dni rektorskie
3 V – Uroczystość NMP Królowej Polski na Jasnej Górze
7 V – Niedziela powołań dla diecezji sosnowieckiej
9 V – Egzaminy magisterskie w siedzibie Akademii Katolickiej w Warszawie
13-19 V – Rekolekcje przed święceniami diakonatu
14 V – Spotkanie z Gronem Przyjaciół Kleryków Diecezji Sosnowieckiej
20 V – Święcenia diakonatu
20 V – 26 V – Rekolekcje przed święceniami prezbiteratu
21 V – Niedziela powołań dla archidiecezji częstochowskiej i dla diecezji sosnowieckiej
27 V – Święcenia prezbiteratu
28 V – Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Prymicje w parafiach neoprezbiterów
1 VI – Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana. Odpust seminaryjny. Dzień wolny od zajęć.
1-2 VI – Nabożeństwo Czterdziestogodzinne
3 VI – Dzień skupienia dla seminarzystów
8 VI – Boże Ciało. Udział Seminarium i neoprezbiterów w procesji eucharystycznej
10 VI – Początek letniej sesji egzaminacyjnej
23 VI – Zakończenie letniej sesji egzaminacyjnej
24 VI – Wyjazd alumnów na wakacje
8 VII – Egzaminy wstępne (I termin)
9 IX – Egzaminy wstępne (II termin)
11 IX – Spotkanie wykładowców WMSD
20 IX – Przyjazd seminarzystów I roku do godziny 16.00
22 IX – Zakończenie letniej sesji poprawkowej
22 IX – Przyjazd seminarzystów II-VI roku po wakacjach do godziny 16.00.
23 IX – Pielgrzymka kapłanów archidiecezji częstochowskiej na Jasną Górę i imieniny Księdza Arcybiskupa Wacława Depo
24-28 IX – Rekolekcje na początek roku akademickiego
30 IX – Sprzątanie generalne
2 X – Początek zajęć dydaktycznych I semestru
7 X – Inauguracja roku akademickiego 2023/2024