Uroczystość Świętego Józefa – odpust seminaryjny

Uroczystość Świętego Józefa Oblubieńca NMP to dla naszego Seminarium dzień odpustu, gdyż Święty Józef, obok Matki Bożej, jest patronem naszego Wyższego Międzydiecezjalnego Seminarium Duchowego.
Z tej okazji ksiądz Adam Nackowski został zaproszony do sprawowania Eucharystii odpustowej oraz do wygłoszenia dla nas homilii.
Ksiądz Adam w kazaniu przedstawił nam sylwetkę Świętego Józefa jako Męża Sprawiedliwego. Mówił, że z definicji sprawiedliwość oznacza: oddać to, co się należy. Święty Józef będąc właśnie człowiekiem sprawiedliwym, oddał Bogu to, co Mu się należy – oddał mu wiarę, zaufanie; Józef zawierzył Słowu. Ksiądz Adam podkreślał, że trzeba i nam zawierzyć Słowu, dać Bogu z siebie to, co Mu się należy, oddać się Jemu do Jego dyspozycji, nie zważając, czy po ludzku się nadaję, ale zwracając na to, co mówi Bóg. Trzeba nam „mieć nadzieję wbrew nadziei” podobnie jak Abraham, który to zawierzył Bogu, że mimo sędziwych lat swoich i swojej żony, będą mieli potomka, co więcej – Abraham zostanie ojcem wielu narodów. Mimo, że to wymaga od nas bolesnego wyrzeczenia się swego „ja” i pełnego zdania się po ludzku na niemożliwą wolę Boga, to skutek naszego zawierzenia będzie obfitował w „radość wielką” (Łk 2, 10).
Z pewnością ta homilia była nam wszystkim bardzo potrzebna, aby przypomnieć, że w życiu seminarzysty, a później – w życiu kapłana, wiara jest tym, co należy oddać Bogu – to podstawa. Wtedy właśnie będziemy szczęśliwi, będziemy nasyceni, bo „Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni” (Mt 5, 6).
Księdzu Adamowi dziękujemy za obecność, modlitwę i wygłoszone słowo. Niech Pan mu błogosławi!