Tag: rok VI

Święcenia prezbiteratu 2023

27 maja 2023 r. równolegle w archikatedrze pw. św. Rodziny w Częstochowie oraz w katedrze pw. Wniebowzięcia NMP w Sosnowcu odbyły się święcenia prezbiteratu 9 diakonów naszego seminarium z archidiecezji częstochowskiej (6) i diecezji sosnowieckiej (3).

Obrona prac magisterskich 2023

9 maja 2023 r. w gmachu Akademii Katolickiej w Warszawie odbyła się obrona prac magisterskich naszych 8 diakonów.