Tag: rok IV

Lektorat i akolitat 2023

Tradycyjnie, w I sobotę Wielkiego Postu odbyła się w naszym seminarium uroczysta Msza Święta z udzieleniem posług lektoratu i akolitatu seminarzystom III i IV roku.