Tag: radość

Pielgrzymka Akademii Katolickiej w Warszawie

Nasza Wspólnota Wyższego Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego w Częstochowie miała zaszczyt ugościć w naszym „Domu Ziarna” społeczność Akademii Katolickiej w Warszawie, do której jesteśmy afiliowani, a która pielgrzymowała na jasnogórski szczyt.

Dzień otwarty

W ostatnią sobotę (tj. 13 kwietnia) na co dzień cichy budynek Seminarium stał się głośny i pełen wrzawy. Gościliśmy bowiem młodzież męską, która chciała poznać seminarium od środka z racji „Dnia otwartych drzwi”.

Rekolekcje powołaniowe

Tegoroczne rekolekcje powołaniowe odbywały się pod hasłem: „Świętymi bądźcie!”.

Posługi lektoratu i akolitatu

17 lutego 2023 r. w naszym seminarium 5 seminarzystów III roku otrzymało posługę lektoratu oraz 4 seminarzystów IV roku posługę akolitatu.