Tag: posługi

Posługi lektoratu i akolitatu

17 lutego 2023 r. w naszym seminarium 5 seminarzystów III roku otrzymało posługę lektoratu oraz 4 seminarzystów IV roku posługę akolitatu.