Tag: diakoni

Święcenia diakonatu 2023

20 maja 2023 r. równolegle w Archikatedrze pw. św. Rodziny w Częstochowie oraz w bazylice pw. NMP Anielskiej w Dąbrowie Górniczej odbyły się święcenia diakonatu czterech kleryków naszego seminarium.

Obrona prac magisterskich 2023

9 maja 2023 r. w gmachu Akademii Katolickiej w Warszawie odbyła się obrona prac magisterskich naszych 8 diakonów.