Kategoria: News

Lektorat i akolitat 2023

Tradycyjnie, w I sobotę Wielkiego Postu odbyła się w naszym seminarium uroczysta Msza Święta z udzieleniem posług lektoratu i akolitatu seminarzystom III i IV roku.

Rekolekcje powołaniowe 2023

Podobnie jak w latach ubiegłych, tak i w tym roku organizowane są w naszym seminarium rekolekcje powołaniowe.

Admissio i wigilia 2022

Jak co roku w naszym seminarium, w dniach poprzedzających wyjazd na święta Bożego Narodzenia przeżywane są dwa ważne dla całej wspólnoty wydarzenia – obrzęd admissio oraz wigilia seminaryjna.