Święcenia Prezbiteratu – Częstochowa

Kolejnych trzech naszych Seminarzystów przyjęło Święcenia Prezbiteratu!

„Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca?” (Łk 2, 49b)

8 czerwca 2024 r. o godzinie 10.00 w archikatedrze Świętej Rodziny Święcenia Prezbiteratu otrzymało trzech naszych diakonów z archidiecezji częstochowskiej: Andrzej Graczyk, Dawid Kalusche i Krystian Motyl.

Uroczystości, na której obecna była cała nasza Wspólnota, a przewodniczył oraz kazanie wygłosił Ksiądz Arcybiskup Wacław Depo. Mówił: „To Bóg powołuje, wybiera, a następnie namaszcza do pełnienia misji zbawienia. To On obdarowuje nas swoją łaską, która będąc darem, jest jednocześnie zaproszeniem do wolnej, ale zdwojonej odpowiedzialności za siebie i innych. Tutaj nikt nikogo nie zmusza.” Właśnie tych trzech naszych braci przed sześciu laty zdecydowali się podjąć pierwszy krok idąc do Seminarium, teraz dochowując wierności Bożemu wezwaniu, powtórzyli swoje „TAK” przed Bogiem i Kościołem przyjmując święcenia kapłańskie w stopniu prezbiteratu. Ksiądz Rektor Ryszard Selejdak zwrócił szczególną uwagę na pewien wyjątkowy fakt dotyczący naszych neoprezbiterów, odwołując się do momentu, gdy przyszli oni do naszego Seminarium: „To był rocznik, który był nadzieją. W tamtym czasie rzeczywiście w pewnym momencie nie było żadnego kandydata do seminarium. Ci neoprezbiterzy są tymi, którzy właśnie w tym trudnym momencie odpowiedzieli na Boże wezwanie ,,Pójdź za mną”. Doszli szczęśliwie do ostatniego roku, do chwili, kiedy biskup nałoży na nich ręce i w ten sposób zostaną powołani do pełnienia posługi kapłańskiej, które wypływa z serca Pana Boga i które powinno znaleźć drogę do serca drugiego człowieka.”

W tym miejscu warto również wspomnieć o tym, co działo się dzień wcześniej, tj. w piątek 7 czerwca. Tego dnia nasi neoprezbiterzy złożyli uroczyste wyznanie wiary w Kościele Seminaryjnym. Obrzędowi przewodniczył Ksiądz Rektor Ryszard Selejdak, natomiast homilię wygłosił Ksiądz vice-Rektor Andrzej Nackowski, w której mówił, że tak jak Apostołowie, są oni powołanie, aby iść i głosić Chrystusa, i aby sprawować posługę jednania.

Patronem roku naszych neoprezbiterów był bł. ks. Jerzy Popiełuszko, którego mottem było: „Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj”. Dlatego gratulujemy oraz życzymy naszym seminaryjnym Braciom, aby nie dali się zwyciężać złu, ale aby zawsze byli świadkami Boga i zwiastunami Jego Dobrej Nowiny.