Święcenia prezbiteratu – ks. Mateusza Dróżdża

W piątek poprzedzający święcenia prezbiteratu w diecezji sosnowieckiej, tj. 17 maja, diakon Mateusz Dróżdż w naszym Kościele seminaryjnym złożył uroczyste wyznanie wiary.

Obrzędowi przewodniczył Ksiądz Rektor Ryszard Selejdak, który rozpoczął celebracje słowami: Mateusz już za kilkadziesiąt godzin stanie się kapłanem Kościoła Katolickiego. […] Przed tak ważnym momentem w jego życiu Kościół wymaga, aby złożył publicznie wyznanie wiary i złożył przysięgę wierności. Jest to uroczyste złożenie deklaracji chęci przyjęcia święceń prezbiteratu. Homilię natomiast wygłosił Ksiądz vice-Rektor Andrzej Nackowski. W jej czasie rozważył dialog świętego Piotra z Panem Jezusem, w którym pada potrójne pytanie Mistrza do Piotra o to czy on Go miłuje ponad wszystko, w ten sposób Ksiądz vice-Rektor pokazał, że Jezus nie stawia wymagań nie do udźwignięcia. Powiedział, że jeśli ktoś nie jest w stanie czegoś udźwignąć, nie jest jeszcze gotów, to Bóg obniża mu wymagania, bo Bóg nie chce, żebyśmy się sami oszukiwali – On chce od nas prawdy i szczerości, bo Bogu wystarczy miłość taka jaką mamy, On wie, że nie jesteśmy w stanie dać więcej niż mamy. Moc w słabości się doskonali i przechowujemy skarb w naczyniach glinianych, aby z Boga była owa przeogromna moc, a nie z nas. […] To wyznanie wiary nie jest wyznaniem doskonałości, ale to jest wyznanie tego, że wierzysz i chcesz być wierny. Nie trzeba bać się swojej słabości, bo kapłan nie jest super bohaterem. […] Słabości każdy z nas doświadczy i […] trzeba pozwolić jej zajaśnieć potęgą i miłością Pana. – zakończył.

18.05.2024 r. – Święcenia prezbiteratu w diecezji sosnowieckiej W tym roku z racji różnych terminów święceń prezbiteratu w archidiecezji częstochowskiej i diecezji sosnowieckiej cała Wspólnota Wyższego Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego w Częstochowie miała możliwość uczestniczyć w święceniach naszego sosnowieckiego brata – diakona Mateusza Dróżdża. Celebracji przewodniczył Ksiądz Biskup Artur Ważny. W czasie kazania powiedział, że każdy ma swoją osobistą historię i przygodę, do której został stworzony przez Boga. Zaznaczył, że słowa „Ty pójdź za mną” dotyczą każdego, nie tylko kapłanów: Każdy z nas jest inny, każdy z nas inaczej spotyka naszego Pana, każdy z nas inaczej odpowiada na Jego wyzwanie. To właśnie dlatego historia Kościoła i historia zbawienia jest tak bardzo bogata. Dalej mówił: On doprowadził cię aż dotąd. Zaczyna się tutaj historia. To będzie nowy początek. Gdzie cię zaprowadzi? Nie wiem. 33 lata temu ja leżałem tak, jak ty będziesz tu za chwilę leżał. Nie wiedziałem wtedy, co się później stanie. Po homilii nastąpiły obrzędy święceń. Nowo wyświęcony ks. Mateusz Dróżdż otrzymał także patenę z chlebem i kielich z winem oznaczające, że Eucharystia ma być źródłem i szczytem jego życia i duchowości. W ten sposób pewien etap w życiu Mateusza się dokonał, ale zarazem zaczął się nowy – „nowy początek”. Przepełnieni niewymowną radością pogratulowaliśmy naszemu bratu.