Święcenia diakonatu

W piątek – 10  maja, w naszym Kościele Seminaryjnym odbyło się wyznanie wiary przed święceniami diakonatu.

Zanim jednak nasi bracia złożyli swe deklaracje, wysłuchali homilii naszego Księdza Rektora Ryszarda Selejdaka, w której podkreślił, że „Apostołowie i diakoni w swoim postępowaniu winni kierować się zasadą, że kto chce być pierwszym, niech będzie ostatnim, a kto chce być wielkim, musi stać się sługą.”
Ksiądz Rektor wezwał kandydatów do święceń, żeby oddali Panu Jezusowi swoje dłonie, swoje serca i swoje usta, aby służyły one zawsze zwiastowaniu duchowej odnowy, głoszeniu Ewangelii, dawaniu innym Chrystusa. Zakończył słowami: „Przyjmijcie dar diakonatu ofiarowany wam przez Boga i uczyńcie go darem radosnym w służbie Kościoła częstochowskiego i sosnowieckiego.”
Także i my, razem z naszym Księdzem Rektorem, życzymy naszym diakonom, aby radowali się zawsze darem Boga, który złożył w ich serca, oraz aby tę radość nieśli innym!
Natomiast 11 maja odbyły się święcenia diakonatu w archikatedrze częstochowskiej oraz w kościele pw. Matki Bożej Bolesnej w Czeladzi.
(fot. Seminarium, Fiat, Diecezja Sosnowiecka)