Admissio i wigilia

20 grudnia 2023 r. w Wyższym Międzydiecezjalnym Seminarium Duchownym w Częstochowie był dniem bardzo radosnym i pełnym wzruszenia.

Mszy Świętej z obrzędem admissio przewodniczył abp Wacław Depo, a homilię wygłosił abp Adrian Galbas. Po uroczystości przyjęcia przez Kościół kandydatów do święceń, cała Wspólnota seminaryjna wraz z Pasterzami, zgromadziła się na refektarzu seminaryjnym, aby razem antycypować we Wspólnocie Seminaryjnej Uroczystość Bożego Narodzenia. „Jeżeli miłujemy się wzajemnie, Bóg trwa w nas i miłość ku Niemu jest w nas doskonała. Poznajemy, że my trwamy w Nim, a On w nas, bo udzielił nam ze swego Ducha.”( 1J4,12b-13) – w myśl tych słów połamaliśmy się opłatkiem, złożyliśmy sobie życzenia oraz spożyliśmy wspólnie wieczerzę. Na zakończenie nastąpiło uroczyste wniesienie do kościoła seminaryjnego Dzieciątka Jezus. Prosimy – pamiętajcie w modlitwie o naszych braciach, którzy tego dnia zostali przyjęci do grona kandydatów do święceń!