Egzamin wstępny – II tura

9 września odbyła się II tura egzaminu wstępnego do naszego seminarium. Do WMSD zgłosiło się kolejnych czterech kandydatów.

Na II turę przybyło czterech kandydatów. Po odbytym egzaminie zostali poinformowani o przyjęciu do Wyższego Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego.

Pozostajemy ciągle w modlitewnym skupieniu za wszystkich którzy rozeznają swoje powołanie i stoją przed wyborem życiowej drogi.