Obrona prac magisterskich 2023

9 maja 2023 r. w gmachu Akademii Katolickiej w Warszawie odbyła się obrona prac magisterskich naszych 8 diakonów.

Nasi bracia diakoni (5 z Archidiecezji Częstochowskiej i 3 z Diecezji Sosnowieckiej) wraz z przełożonymi naszego seminarium oraz promotorami i recenzentami prac magisterskich udali się do Warszawy, aby podjąć się obrony napisanych wcześniej prac.

Przed komisją złożoną z profesorów Akademii Katolickiej oraz poszczególnych promotorów poruszali kolejne zagadnienia dotyczące tematów ich prac magisterskich oraz kwestii teologicznych. Szczęśliwie, wszystkim udało się pozytywnie zaliczyć obronę prac.

To już ostatni krok naszych braci diakonów przed otrzymaniem święceń prezbiteratu. Gratulujemy im i zapewniamy o modlitewnym wsparciu w tym czasie ostatnich przygotowań do przyjęcia sakramentu kapłaństwa.