Lektorat i akolitat 2023

Tradycyjnie, w I sobotę Wielkiego Postu odbyła się w naszym seminarium uroczysta Msza Święta z udzieleniem posług lektoratu i akolitatu seminarzystom III i IV roku.

Od Środy Popielcowej do I soboty Wielkiego Postu odbywają się w naszym seminarium rekolekcje, które tradycyjnie wieńczy Msza Święta z udzieleniem posług lektoratu i akolitatu seminarzystom III i IV roku.
Tematyka rekolekcji, które głosił ks. Andrzeja Demitrów skupiała się wokół powołania ucznia. W refleksjach na temat Ewangelii według św. Marka rekolekcjonista przybliżył drogę Jezusa i Apostołów od zdarzeń w Cezarei Filipowej aż do wyjścia z Jerycha skupiając się szczególnie na tym jak rozwijało się uczniowskie powołanie Dwunastu. Wszystko to w relacji do samego Jezusa i napotkanych po drodze tłumów i ludzi z rozmaitymi trudnościami i chorobami.
Na zakończenie rekolekcji, w sobotę o godzinie 17:00 ks. abp Wacław Depo celebrował uroczystą Mszę Świętą z udzieleniem posług lektoratu i akolitatu seminarzystom III i IV roku, którą koncelebrowali formatorzy naszego seminarium.

Znaczenie lektoratu i akolitatu

Posługa lektora polega przede wszystkim na odczytywaniu Słowa Bożego w czasie Mszy Świętej i nabożeństw. Lektor, poza liturgią ma prawo, w imieniu Kościoła: przewodniczyć nabożeństwom, błogosławić pokarmy w Wielką Sobotę i pojazdy mechaniczne, a także przewodniczyć modlitwom przy zmarłym i prowadzić przy pogrzebie stacje w domu i na cmentarzu.

Akolita ustanowiony jest do posługi ludziom chorym poprzez Komunię Świętą. Może też spełniać różne posługi w czasie liturgii. Gdy jest taka potrzeba, jako pierwszy z szafarzy nadzwyczajnych może pomagać szafarzom zwyczajnym w rozdzielaniu Komunii podczas Eucharystii. Może także puryfikować naczynia liturgiczne oraz dokonywać wystawienia Najświętszego Sakramentu, jednak bez prawa błogosławienia wiernych.

Naszym braciom z roku III i IV życzymy ciągłego uświęcania siebie i innych podczas wypełniania powierzonych im przez te posługi zadań. Niech przyjęcie lektoratu i akolitatu umacnia ich na drodze do Chrystusowego kapłaństwa.

Galeria zdjęć z uroczystości: