Admissio i wigilia 2022

Jak co roku w naszym seminarium, w dniach poprzedzających wyjazd na święta Bożego Narodzenia przeżywane są dwa ważne dla całej wspólnoty wydarzenia – obrzęd admissio oraz wigilia seminaryjna.

O godzinie 17 w seminaryjnej kaplicy pw. Zesłania Ducha Świętego odbyła się uroczysta msza święta celebrowana przez abp. Wacława Depo, którą koncelebrowali bp Grzegorz Kaszak wraz z formatorami oraz wykładowcami naszego seminarium. Liturgia połączona była z obrzędem admissio czterech seminarzystów roku V (3 z archidiecezji częstochowskiej i 1 z diecezji sosnowieckiej).
Admissio to inaczej uroczyste przyjęcie seminarzystów do grona kandydatów do święceń diakonatu oraz prezbiteratu poparte wcześniejszym dobrym świadectwem przełożonych i profesorów. Seminarzyści roku V publicznie wobec biskupów wyrażają swój zamiar otrzymania święceń oraz kształtowania swojego życia duchowego do wiernej służby Chrystusowi i Kościołowi.
Braciom z roku V pozostaje życzyć wytrwałego podążania drogą powołania ku sakramentowi święceń, oraz wzrastania w łasce i Bożym błogosławieństwie, a także modlić się nieustannie w ich intencji.

 

Po uroczystej Mszy Świętej całą wspólnota zgromadziła się w refektarzu seminarium na wieczerzy wigilijnej połączonej ze wspólnymi życzeniami oraz śpiewem kolęd. Był to czas wspólnej radości i rozmów pomiędzy seminarzystami oraz formatorami i wykładowcami. Na jej zakończenie wszyscy udali się wraz z figurką Dzieciątka Jezus do kościoła seminaryjnego, by złożyć ją w żłóbku i tym samym świętować w seminarium Boże Narodzenie.

 

Galeria zdjęć z uroczystości: